Chính sách tháng 6/2023: Thay đổi cách tính giá điện cho người thuê nhà, 5 trường hợp không được tham gia bán hàng đa cấp

Chính sách tháng 6/2023: Thay đổi cách tính giá điện cho người thuê nhà, 5 trường hợp không được tham gia bán hàng đa cấp

Sửa quy định giá bán lẻ điện sinh hoạt với sinh viên, người lao động thuê nhà; 100% kết quả thủ tục hành chính một cửa được cấp bản điện tử; không được dùng hình ảnh bác sĩ để quảng cáo bán hàng đa cấp… là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 6/2023.